DE MARITIEME WERELD IN 2050

Scenario's

 

Blauwdruk 2050, de maritieme wereld voorbij de horizon. Hoe ziet de maritieme wereld er in 2050 uit? Wat zijn de uitdagingen voor de Nederlandse maritieme sector? En hoe gaan we met die uitdagingen om? 

 

Op deze en andere vragen biedt het werken met scenario’s uitkomst. In dit project zijn scenario’s ontwikkeld die een beeld moeten schetsen over mogelijke ontwikkelingen van de maritieme sector en de daaraan verbonden vakgebieden tot aan 2050. Hierbij hanteren we de brede definitie van de maritieme sector, dus de havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, watersportindustrie en visserij.

Om tot de invulling van de verschillende scenario’s te komen is door ervaren maritieme professionals en door professionals van buiten de sector samengewerkt in vier werkgroepen. Daarbij keek men niet alleen naar de verre toekomst maar ook naar de uitdagingen en de barrières op de korte termijn en de wijze waarop de sector daar nu al op in kan spelen.

De werkgroep 'Maritieme scenario's' beschreef mondiale ontwikkelingen, drijvers, richting 2050. De tweede werkgroep 'Varende eenheden en systemen' dacht na over de invloed van die scenario's op scheepsconcepten en maritieme operaties op én onder water. De leden van de derde werkgroep 'Voortbrengingsprocessen'  keken naar het ontwerp, de productie en de bouw van schepen. De vierde werkgroep 'Maritieme vakgebieden en innovatieve ontwikkelingen' besprak welke ontwikkelingen in de techniek nodig zijn om de vergezichten van werkgroep 2 en 3 te realiseren.  

De resultaten van deze werkgroepen zijn op een journalistiek manier vertaald en worden besproken in het magazine 'Blauwdruk 2050, de maritieme wereld voorbij de horizon'. 

 

 

 

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@niss100.nl
 
e-mailTwitterLinkedinYoutube