DE MARITIEME WERELD IN 2050

Symposium

 

 

 Maandag 10 oktober 2016
 het NISS jubileum symposium BLAUWDRUK 2050, DE MARITIEME WERELD VOORBIJ DE HORIZON
 in Inntel-Mainport Hotel Rotterdam

In samenwerking met Netherlands Maritime Technology (NMT) en professionals van binnen en buiten de sector is de afgelopen maanden een aantal toekomstscenario's uitgewerkt waarvan de verrassende uitkomsten op 10 oktober 2016 tijdens het lustrumsymposium worden gepresenteerd. Dagvoorzitter is de heer dr. ir. Bas Buchner, directeur van MARIN & voorzitter innovation council NML. Gastsprekers zijn de heer ir. Wim Thomas, Chief Energy Advisor / Head Energy Team bij Shell International en de heer prof. dr. Rob de Wijk, directeur van The Hague Centre for Strategic Studies.

Na het lustrumsymposium vindt de opening van de jubileumtentoonstelling en receptie plaats in het Maritiem Museum Rotterdam. 

Aanmelden is niet meer mogelijk!

Hieronder vindt u het programma dat u HIER ook kunt downloaden.


SYMPOSIUM BLAUWDRUK 2050, DE MARITIEME WERELD VOORBIJ DE HORIZON
Maandag 10 oktober 2016

13:00  Inntel-Mainport Hotel Rotterdam   
           Ontvangst en registratie

14:00  Opening en welkomstwoord
            Bart van Tongeren, voorzitter Stichting Ondersteuningsfonds NISS

14:05  Scenario’s van belang voor de wereld in 2050
           Inleiding door dagvoorzitter Bas Buchner, directeur MARIN & voorzitter innovation council NML
           Tweegesprek met Arie Peterse, voorzitter van de werkgroep ‘Maritieme scenario’s’
           over de belangrijkste drivers voor de maritieme sector
           2050: Fossiel of duurzaam?
           Gastspreker Wim Thomas, Shell International schetst zijn visie op de toekomst
           Vijf trends die de mondiale stabiliteit bepalen
           Gastspreker Rob de Wijk, HCSS deelt zijn verwachtingen

15.30  Pauze

16.00  De maritieme wereld in 2050
           Wat bevindt zich in en op zee in 2050? En, waar wordt de zee voor gebruikt?

           Interactieve discussie met leden uit de werkgroep ‘Varende eenheden en systemen’
           Hoe worden schepen in de toekomst gebouwd?
           Leden van de werkgroep ‘Voortbrengingsprocessen’ delen hun visie
           Wie is de maritieme professional in 2050 en wat doet hij of zij?  
           Studenten denken met u mee

17.15  Afsluiting middagprogramma en vertrek naar Maritiem Museum, ca 5 minuten wandelen

17.30  Aperitief in Maritiem Museum

18.00  Officiële opening Brainwaves, maritieme innovaties

Jubileumtentoonstelling aangeboden door Stichting Ondersteuningsfonds NISS
Jan Dirk Smit,Vice-voorzitter NISS en voorzitter van de lustrumcommissie NISS100

19.30  Einde

 

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@niss100.nl
 
e-mailTwitterLinkedinYoutube