DE MARITIEME WERELD IN 2050

Profielwerkstukken

Het Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw NISS bestaat 100 jaar in 2016. Het lustrum staat in het teken van de toekomst. Het thema van het lustrum luidt daarom: DE MARITIEME WERELD IN 2050.

Wedstrijd

NISS heeft een wedstrijd uitgeschreven voor scholieren in Rotterdam die hun profielwerkstuk schrijven over de toekomst van de scheepvaart en scheepsbouw.
Ben je geïnteresseerd in scheepsbouw en scheepvaart, de maritieme of nautisch wereld, innovaties? Overweeg je te gaan studeren aan de TU of...? Wil je onderzoek doen naar de toekomst van de scheepsbouw en scheepvaart? Laat je inspireren en ga aan de slag!

Prijzen

Schrijf een profielwerkstuk dat past binnen het thema DE MARITIEME WERELD IN 2050 en maak kans op één van de drie geldprijzen: €5.000,- €3.000,- en €2.000,- per profielwerkstuk.

Meedoen

Je docent heeft als het goed is algemene informatie over dit project.
Als dat niet het geval is, kun je zelf contact opnemen via niss100jaar@gmail.com.

Als je al begonnen bent en je wil overleggen of je hebt een beetje hulp nodig, stuur ons dan een mail.
We hebben met de TU Delft en de William Froude Stichting afspraken gemaakt voor begeleiding van scholieren die aan de wedstrijd meedoen. Wij brengen je graag met hen in contact. niss100jaar@gmail.com. 

Zodra je een onderwerp hebt gekozen - desgewenst kunnen we daarbij helpen - en het is goedgekeurd door je docent, dan kunnen we je in contact brengen met studenten, docenten bedrijven of instanties op maritiem gebied, die je kunnen helpen bij je onderzoek. Geïnteresseerd? Stuur ons dan een mail of vraag je docent of hij contact met ons opneemt.

 

Insturen voor 31 maart 2016

  • Stuur je werkstuk digitaal als PDF voor 31 maart 2016 naar niss100jaar@gmail.com.
  • Als je werkstuk niet gemaild kan worden , stuur ons dan een mail.
  • Vermeld duidelijk je naam, adres, leeftijd, klas, niveau en school waar je eindexamen doet.
  • Een onafhankelijke vakkundige jury zal de ingezonden werkstukken beoordelen.
  • De winnaars wordt gevraagd om tijdens het symposium van NISS op 10 oktober 2016 een korte presentatie te geven.
  • Zodra alle werkstukken bij de jury zijn, zal de jury laten weten wanneer de winnaars bekend worden gemaakt.
  • De winnaars hebben sowieso bericht voor de examen uitreiking, niet-winnaars krijgen ook bericht
  • Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
  • Voor meer info download pdf.

Inspiratie

Zoek op Google, YouTube, www.futuretimeline.net, Ofoil op Nederlandse TV etc. naar ideeën over ontwikkelingen in deze sector en laat je inspireren door de onderstaande stellingen... Of kijk eens bij de volgende artikelen en documenten. Publicaties 2050
 

Zou dit mogelijk zijn in 2050?

Schepen zijn ‘onzichtbaar’ voor de vijand.

~

De vloot van de Nederlandse Marine

bestaat alleen nog maar uit onderzeeboten.

~

Door opwekking van energie uit scheepsbewegingen kan een schip vrijwel zonder externe brandstof varen.

~

Schepen varen als drones, totally remote controlled, alléén bij vertrek en aankomst is er een loods aan boord.

~

In de binnenvaart verplaatsen containers zich individueel, per drijvend remote controlled vervoermiddel, naar de juiste bestemming. Het rivierengebied is één groot ECT.

~

Door de ontwikkelingen in de scheepvaart is uitbreiding van de huidige infrastructuur niet meer nodig.

~

Het brandstofverbruik van schepen zal nog met 50% afnemen.

~

Door vergaande automatisering zal nog maar 10% van de huidige bemanning nodig zijn.

~

Schepen worden nog 10x groter met dezelfde diepgang als nu.

~

Containeroverslag systemen worden nog efficiënter als gevolg van bijvoorbeeld drijvende ‘containerpakketten’.

~

Door super-coating wordt de wrijvingsweerstand nog 50% minder.

~

Zeilvaart doet weer zijn intrede.

~

Zonne-energie voorziet voor 50% in de energiebehoefte aan boord.

~

Onderhoud van schepen wordt een belangrijk ontwerpcriterium.

~

Zeeschepen gaan langer dan 50 jaar mee.

~

Schepen zijn 100% emissie-loos.

~

Het is verboden om schepen nog met lege retourladingen te laten varen.

~

Een efficiënte en duurzame inrichting en ontwikkeling van mainports.

~

De bouw van zeeschepen zal worden gestandaardiseerd, waardoor bouwkosten en levertijd worden geminimaliseerd.

~

Ieder zeeschip is uitgerust als oorlogschip in verband met piraterij.

~

Zeeschepen hebben een ‘zwarte doos’.

~

Zeeschepen zijn niet meer van staal.

~

Schepen zijn voor meer dan 50% recyclebaar.

~

Steeds meer bedrijven ontwikkelen circulaire producten - in 2016 wellicht hét thema van de Europese Unie (dan onder NL voorzitterschap) - denk aan lease van schepen, containers en apparatuur.

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@niss100.nl
 
e-mailTwitterLinkedinYoutube