DE MARITIEME WERELD IN 2050

Tentoonstelling

Op maandag 10 oktober 2016 opent in het Maritiem Museum Rotterdam een tentoonstelling ter gelegenheid van 100 jaar NISS, Brainwaves, maritieme innovaties.

Niet alleen vroeger, ook tegenwoordig bruist het van de energie in de maritieme industrie! Verschillende innovatieve ideeën maken de sector veiliger, sneller of goedkoper. In de nieuwe tentoonstelling Brainwaves, maritieme innovaties in het Maritiem Museum Rotter­dam maakt de bezoeker kennis met vijf van deze innova­ties anno nu en ontdekt hij welke 'brainwaves' nodig zijn om van een briljant idee een briljant product te maken. Want technische kennis en voldoende financiering alleen zijn niet genoeg. Het Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw (NISS) is een van de finan­ciers die maritieme innovaties mogelijk maakt. Het NISS ontwikkelde zich gedurende een eeuw van een technisch maritiem museum naar een ondersteuningsfonds dat zich richt op vernieuwing. Nu én in de toekomst. Daar­mee is het NISS zelf ook bijzonder innovatief!

Lees hier het artikel over de tentoonstelling in De Blauwe Wimpel, maandblad voor de scheepsbouw en scheepvaart in de lage landen

 

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@niss100.nl
 
e-mailTwitterLinkedinYoutube